Siyasetle ilgili bir "Vecize"- Ahmet şafak'tan...

Çok fazla siyaset doldurduk hayatımıza, ülkemizin şartları bizi hep siyasete itti. Oysa hayatın gerçekleri ile siyasetin gerçekleri arasında dağ gibi uçurum var. Başımız siyasete karıştıkça hayatın kocaman aralığını unuttuk. Ve siyasetin kaliteli insanla, kalitesiz insanı eşitlediğini göremedik. Zaman geldi ortalık durulduğunda seninle aynı yolda yürüdüğünü zannettiğin seni kötülemeye, sana kötülük yapmaya başladı. 
Biz siyaset yerine insanla ilgilenseydik yanımızda yürüyenin kalitesini öğrenir, her zafer sonrasında bir bozgun yaşamazdık...


Ahmet ŞAFAK

Yorumlar